SAP شرکت
0

شرکت اس آ پ SAP در سال ۲۰۱۸

شرکت اس آ پ SAP شرکت اس آ پ SAP به ارائه خدمات نرم‌افزارهای سازمانی و نرم افزارهای جهانی مشهور است و فعالیت خود را از طریق بخش‌های پیش‌فرض (On-Premise) و Cloud انجام می دهد. بخش On-Premise شامل محصولات و خدمات است. بخش های فعالیت شرکت SAP بخش محصولات پیش‌فرض در بازاریابی و صدور مجوز محصولات […]