۵-min
در ذهن آدم هایی که از زیر کار در میروند چه می گذرد؟
0

در ذهن آدم هایی که از زیر کار در میروند چه می گذرد؟

در ذهن آدم هایی که از زیر کار در میروند چه می گذرد؟ تیم اوربان می دونه که «از زیرکار در رفتن» منطقی نیست، اما هیچ وقت نتوانسته تا عادت انجام کار ها در آخرین دقیقه را تغییر بده. در این صحبت خنده دار و روشنگرانه اوربان، ما را به سفری در خوشی های یوتیوب، […]