۸-min
ظاهر همه چیز نیست. باور کنید، من یک مدل هستم | کامرون راسل
0

ظاهر همه چیز نیست. باور کنید، من یک مدل هستم | کامرون راسل

ظاهر همه چیز نیست. باور کنید، من یک مدل هستم | کامرون راسل کامرون راسل اعتراف میکند که او “یک بخت آزمائی ژنتیکی” را برنده شده است. او بلند قد، زیبا، و یک مدل لباس های زیر است. ولی او را از روی ظاهرش قضاوت نکنید. در این سخنرانی بی واهمه، او از زاویه ای […]