آموزش استارتاپ
 آموزش استارتاپ | برایان چسکی بنیانگذار Airbnb
0

 آموزش استارتاپ | برایان چسکی بنیانگذار Airbnb

ایده ای معمولی که پایه گذار Airbnb شد  آموزش استارتاپ | من به‌احتمال‌زیاد این داستان را ۱۰،۰۰۰ بار گفتم. ‫بعضی نسخه‌های این داستان رو. و فکرشم نمی‌کردم یه بار دیگه بگم. ‫یادم میاد چطوری بزرگ شدم، رفتم دانشگاه درحالی‌که پدر و مادرم کارگر بودن و به خاطر این‌که به مدرسه‌ی هنری رفته بودم از دستم […]