تشکیل تیم استارتاپ | تد تهران
فرهنگ استارتاپ و تشکیل تیم اولیه
0

فرهنگ استارتاپ و تشکیل تیم اولیه

بن سیلبرمن بنیان گذار پینترست، جان و پاتریک کالیسون بنیان گذاران استرایپ Stripe فرهنگ استارتاپ و تشکیل تیم اولیه | قسمت دوم مبحث فرهنگ و تیم و «بن سیلبرمن» مؤسس Pinterest، «جان و پاتریک کالیسون»، مؤسسان Stripe اینجا هستن. ‫مؤسسه‌ایی که به‌وضوح از بهترین‌های دنیا در حوزه‌ی تفکر در مورد فرهنگ و تشکیل تیم هست بنابراین، […]