فرزاد ناظم
1

نابغه ایرانی یاهو | فرزاد ناظم | کار آفرین میلیاردر

بیوگرافی فرزاد ناظم مدیر فنی یاهو نابغه موفق ایرانی یاهو | فرزاد ناظم | متولد ۱۹۶۱ از مدیران ارشد فناوری و یکی از بزرگ ترین مدیران اجرایی Yahoo   است. فرزاد از زمان بازنشستگی در سال ۲۰۰۷ و در سن ۴۶ از Yahoo ، یک سرمایه گذار و مشاور فعال در شرکت های نوپا بوده است. […]