شرکت سیسکو‌ سیستمز
0

شرکت سیسکو‌ سیستمز Cisco Systems

زمینه های فعالیت شرکت سیسکو‌ سیستمز  شرکت سیسکو‌ سیستمز Cisco Systems | درزمینۀ طراحی، تولید و فروش پروتکل‌های اینترنتی مبتنی بر محصولات شبکه‌ای و خدمات وابسته به صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت دارد و خطوط گسترده ای را نیز برای انتقال داده‌ها، صدا و ویدئو در داخل ساختمان‌ها و دانشگاه‌ها فراهم می‌کند. معرفی محصولات […]