۱۲-۳-min
چگونه یک استارتاپ راه‌اندازی کنیم؟ درس دوازدهم قسمت سوم
0

چگونه یک استارتاپ راه‌اندازی کنیم؟ درس دوازدهم قسمت سوم

چگونه یک استارتاپ راه‌اندازی کنیم؟ درس دوازدهم قسمت سوم منصفانه بگم، بیشتر این توصیه‌ها ‫دیدگاهی گذشته‌نگر داره، ‫به این معنی که چیزایی نیست که همیشه اتفاق بیوفته. ‫اما من می‌تونم به گذشته نگاه کنم و بگم ‫این‌ها چیزهایی هستند که منجر به حصول اطمینان خاصی میشن. ‫پس خیلی سخته که بخوایم در مورد ساختن یه […]