دیزی-لند
0

والت دیزنی غول انیمیشن‌سازی جهان

والت دیزنی شرکت والت دیزنی یک شرکت رسانه‌ای و تفریحی خانوادگی بین‌المللی و متنوع است که از طریق چهار بخش تجاری زیر مشغول به فعالیت می‌باشد: شبکه‌های رسانه‌ای، پارک‌ها و استراحت‌گاه‌ها، استودیو سرگرمی و محصولات مصرفی و رسانه‌های تعاملی. والت دیزنی غول انیمیشن‌سازی جهان دارای بخش شبکه‌های رسانه‌ای شامل شبکه‌های تلویزیونی، تولید و پخش تلویزیونی، […]