واکنش-کارآفرینان-موفق-در-برابر-شکست
0

واکنش کارآفرینان موفق در برابر شکست

به هنگام شکست در کسب و کار باید چه واکنشی داشته باشیم؟ واکنش کارآفرینان موفق در برابر شکست | تعداد اندکی از کارآفرینان موفق در اولین مخاطره کسب و کارشان آن را بزرگ دانسته اند. در واقع، ۸۳۰ نفر از ۹۶ میلیارد خود ساخته، درآمد خود را از چند کسب و کار به دست آورده […]