henry-ford
0

از مزرعه خانوادگی تا کمپانی هنری فورد

هنری فورد  از مزرعه خانوادگی تا کمپانی هنری فورد | برخی کارآفرینان محصولات خلاقانه می‌سازند، برخی دیگر ثروتی بزرگ به دست می‌آورند. اما تعداد کمی هستند که سیستم کاملی از تولید، صنعتی پیشرفته و یکی از بزرگ‌ترین کمپانی‌های جهان را به طور همزمان ایجاد می‌کنند. هنری فورد یک شهروند عادی بود که در میشیگان بزرگ […]