amazon
0

شرکت آمازون چگونه شکل گرفت؟

راز موفقیت شرکت آمازون   شرکت آمازون چگونه شکل گرفت؟ | فکر می‌کنید بزرگ‌ترین شرکت‌های چندملیتی، گروه‌های موسیقی و دیگر تجارت‌های فوق‌العاده موفق چگونه کار خود را شروع کردند؟ نتیجه‌ای که ما به آن رسیدیم این است که بیشتر آن‌ها در ابتدا کسب‌وکار خود را با صفر شروع کردند. پس واضح است که موفقیت هیچ ارتباطی […]