فولکس-واگن
0

فولکس واگن خودرویی برای همه مردم Volkswagen

داستان شرکت فولکس واگن Volkswagen در سال ۱۹۳۷ دولت آلمان نازی تحت کنترل آدولف هیتلر شرکت Volkswagen با معنی شرکت اتومبیل مردمی را تأسیس کرد. همه فولکس واگن را به عنوان یک برند آلمانی می‌شناسند. آدولف هیتلر، کسی که ۱۴ سال حاکم مطلق جهان بود، دستور ساخت این شرکت را داد. برندهای برتر دنیا از […]