مک-دونالد
0

مک دونالد همچنان یکه‌تازی می کند

حوزه ی فعالیت های شرکت مک دونالد مک دونالد همچنان یکه‌تازی می کند | شرکت مک‌دونالد مدیریت و حق‌امتیاز رستوران‌های زنجیره‌ای مک‌دونالد را بر‌عهده‌دارد. حوزۀ فعالیت‌های شرکت در این بخش‌هاست: ایالات‌متحده؛ بازارهای پیشرو بین‌المللی؛ بازارهایی با رشد بالا؛ بازارهای مرکزی و شرکت‌ها. بخش ایالات متحده رستوران‌های فست‌فود را مدیریت می کند و اپلیکشن‌ها و برنامه‌هایی […]