جنرال-الکتریک
0

شرکت جنرال الکتریک چهاردهمین برند ۲۰۱۸

شرکت جنرال الکتریک  شرکت جنرال الکتریک چهاردهمین برند ۲۰۱۸ | شرکت جنرال الکتریک یک شرکت فناوری و خدمات مالی است که به توسعه و تولید محصولات جهت انتقال، توزیع، کنترل و استفاده از برق می‌پردازد. محصولات و خدمات جنرال الکتریک شامل موتورهای هواپیمایی، تولید برق، پردازش آب، فناوری امنیتی، تصویربرداری پزشکی، سرمایه گذاری، محتوای رسانه‌ای […]