۹-۱-min
چگونه یک استارتاپ راه‌اندازی کنیم؟ درس نهم قسمت اول
1

چگونه یک استارتاپ راه‌اندازی کنیم؟ درس نهم قسمت اول

سخنرانی مارک | دانشگاه استنفورد در تد تهران با مارک همراه می شویم تا از انواع سرمایه گذاری ها تا سرمایه گذاری های پر خطر و خارق العاده ای ماندگار شد. چگونه یک استارتاپ راه‌اندازی کنیم؟ درس نهم قسمت اول میخوام با یه سؤال از «مارک» و «رون» شروع کنم، سؤال اول اینه که چه […]