استارتاپ نوپایی که به ابرقدرت تکنولوژی شد
0

استارتاپ نوپا به ابرقدرت تکنولوژی

مختصری از شرکت مایکروسافت  استارتاپ نوپا به ابرقدرت تکنولوژی | شکست نقطۀ مقابل موفقیت نیست، بلکه جزئی از آن است. اگر بخواهیم در مورد داستان‌های موفقیت و شکست کسب و کارهای بزرگ بنویسم، بی شک مایکروسافت بخش جدایی ناپذیر فهرست ما خواهد بود. بیل گیتس کسی بود که مایکروسافت را از یک استارتاپ کوچک به […]