لگو
0

لگو آجرهای رنگی دنیای کودکان LEGO

داستان لگو LEGO لگو آجرهای رنگی دنیای کودکان | LEGO در سال ۱۹۳۲ در کارگاه نجاری به نام  Ole Kirk Kristiansen در شهر بیلوند دانمارک با ساختن اسباب بازی های چوبی متولد شد. نام LEGO از عبارت دانمارکی Leg Godt به معنای “خوب بازی کن” گرفته شده است. در سال ۱۹۴۷، این شرکت شروع به […]