پوما
0

پوما برند محبوب ورزشکاران آلمانی Puma

تاریخچه برند پوما Puma پیشینه برند معروف پوما به سال ۱۹۲۴ برمی‌گردد. در این سال برادران داسلر به نام های رودلف و آدولف داسلر نخستین کارخانه خود به نام کارخانه کفش برادران داسلر را در سال ۱۹۲۴ در محل تولد خود یعنی شهر هرتسوگن آوراخ آلمان تأسیس کردند. پوما برند محبوب ورزشکاران آلمانی | در […]