نستله
0

نستله امپراطور صنایع غذایی جهان ‘Nestle

تاریخچه شرکت نستله Nestle نستله امپراطور صنایع غذایی جهان | تاریخچه ‘Nestle به سال ۱۸۶۶ بازمی گرددکه شرکت شیرخشک Anglo-Swiss تأسیس شد. هنری نستله (Henry Nestle) در سال ۱۸۶۷ در غذای کودک، یک سنت شکنی انجام داد و در سال ۱۹۰۵، شرکتی تأسیس کرد که با Anglo-Swiss تلفیق شد و گروه ‘Nestle کنونی را تشکیل […]