فدکس
0

فدکس فعالیتی اقتصادی و ملی FedEx

داستان شرکت فدکس FedEx فدکس فعالیتی اقتصادی و ملی | در سال ۱۹۶۵ آقای فردریک دابلیو اسمیت برای فارغ التحصیلی از دانشگاه ییل، مقاله ای در مورد ابداع یک صنعت جدید ارائه داد. او در مقاله خود، در خصوص چالش هایی که شرکت های بزرگ حوزه فناوری اطلاعات در خصوص حمل و نقل با آن […]