اپل
0

آغاز افسانه ای اپل در گاراژ | Apple

داستان برند اپل Apple برند اپل از گاراژ خانه‌ای در کالیفرنیا به جهان معرفی شد، جایی که استیو جابز همکارش وزنیاک را ملاقات کرد. وزنیاک تولیدکنندۀ کامپیوتر بود؛ اما دوست نداشت محصولی را که ساخته بود، دیگران ببینند. او خجالت می‌کشید و فکر می‌کرد دربارۀ ساخت کامپیوتر چیز زیادی نمی‌داند؛ اما استیو جابز کامپیوتر تولیدشدۀ […]