یوینیلیور
0

یونیلیور و مسیر طولانی موفقیت آن Unilever

داستان Unilever یونیلیور و مسیر طولانی موفقیت آن | برند یونیلیور راهی طولانی را طی کرد. در اواخر قرن ۱۹ یک کسب و کار خانوادگی کوچک به راه افتاد. در در اوائل قرن ۱۸ خانواده Jurgens که همگی نجار بودند، فروش کره را شروع کردند. وقتی پولساز بودن این کسب و کار ثابت شد، در […]