ایکیا
0

ایکیا طراح نامرئی زندگی خانوادگی IKEA

داستان برند ایکیا IKEA ایکیا طراح نامرئی زندگی خانوادگی | اینگوار کمپراد در سوئیس زندگی می‌کند. وقتی که بسیار کم‌سن‌وسال بود، کارش را آغاز کرد. در سال ۱۹۲۰ که پسربچه‌ای هفت‌ساله بود، برای امرار معاش به همسایه‌ها کبریت می‌فروخت. پس‌ از آن مداد، کارت تبریک و … فروخت. شغل اولیه اینگوار  مؤسس شرکت IKEA، خرده […]