امیر مجیدی مهر
0

امیر مجیدی مهر | معاون مایکروسافت

بیوگرافی امیر مجیدی مهر امیر مجیدی مهر | معاون ارشد شرکت مایکروسافت |  امیر مجیدی‌مهر مدیر ارشد مهندسی شرکت سونی میکروسیستمز(Sony Microsystems)در سن خوزه کالیفرنیا است که در آن مسئول توسعۀ ایستگاه‌های کاری است. او قبلاً به‌عنوان مهندس در گروه توسعه UNIX درشرکت  Gouldمشغول به کار بود و بطور گسترده‌ای بخش‌های اصلی سیستم عامل BSDو […]